1
Bạn cần hỗ trợ?

CÁC BIỂU MẪU

Nghị định 11_2016 lao động việc làm

Nghị định 11_2016 lao động việc làm
Tải về Chi tiết

Mẫu-số-14-BÁO-CÁO-TÌNH-HÌNH-SỬ-DỤNG-NGƯỜI-LAO-ĐỘNG-NƯỚC-NGOÀI

Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
Tải về Chi tiết

Mẫu số 7 Cấp-cấp lại GPLĐ

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
Tải về Chi tiết

Mẫu số 5 - Miễn GPLĐ

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
Tải về Chi tiết

Mẫu số 2 Chấp thuận sử dụng lao động

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
Tải về Chi tiết

Mẫu số 1 - Chấp thuận mẫu mới

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
Tải về Chi tiết
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH du lịch và phát triển thương mại Quốc Tế Việt