1
Bạn cần hỗ trợ?

CÁC BIỂU MẪU

Mẫu NA9 Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân tại Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho bản thân và thân nhân Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam được cấp miễn thị thực.
Tải về Chi tiết
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH du lịch và phát triển thương mại Quốc Tế Việt