1
Bạn cần hỗ trợ?

Giấy phép lao động

Tìm thấy 9 kết quả tìm kiếm với từ khóa ''

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động được Sở lao động thương binh xã hội cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Doanh nghiệp có có người lao động làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại sở lao động thương binh xã hội tỉnh hoặc thành phố mà doanh nghiệp kinh doanh.

Giấy phép lao động cho chủ đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Các dự án được cấp phép trực tiếp tại UBND tỉnh, Thành phố hoặc các Sở kế hoạch đầu tư tại tỉnh đó. Chủ đầu tư trực tiếp thường là cá nhân, nhà đầu tư mua hoặc góp vốn trực tiếp trong công ty cổ phần tại Việt Nam.

Giấy phép lao động cho chủ đầu tư gián tiếp

Giấy phép lao động cho nhà đầu tư gián tiếp là Tổng giám đốc và Giám đốc chỉ định tại Việt Nam. Trường hợp này công ty mẹ thường ở nước ngoài có mở chi nhánh hoặc thành lập công ty tại Việt Nam chỉ định 1 cá nhân bất kỳ làm đại diện tại Việt Nam hoặc công ty có chủ sở hữu là người Việt Nam thuê giám đốc nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao đông, cấp lại giấy phép lao động, cấp đổi giấy phép lao động,... được thực hiện tại Sở lao động thương binh xã hội các tỉnh hoặc Thành Phố mà doanh nghiệp đặt trự sở. Việc gia hạn giấy phép lao động không phức tạp tuy nhiên đòi hỏi bạn phải cung cấp được các thủ tục mà trước đây bạn xin GPLĐ cho người lao động đó.

Miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài, điều kiện để được miễn giấy phép lao động, hồ sơ thủ tục xin cấp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản hưỡng dẫn về việc miễn giấy phép lao động.

Cấp giấy phép lao động cho giáo viên

Cấp giấy phép lao động cho giáo viên người nước ngoài, giấy phép lao động cho giáo viên tiếng anh

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh theo quy định mới

DANH MỤC MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG BIỂU CAM KẾT DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI WTO

DANH MỤC MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG BIỂU CAM KẾT DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI WTO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHUYÊN GIA
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH du lịch và phát triển thương mại Quốc Tế Việt